Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 201801261

Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τα ζευγάρια που σκοπεύουν επιλεξουν να ενταχθούν στον ιστότοπο «Interpersonal Swingers».
Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Έτσι αποφεύγονται παρεξηγήσεις και προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του ιστότοπου.  
Ο ιστότοπος «Interpersonal Swingers» δέχεται αιτήματα ένταξης μόνο από ΖΕΥΓΑΡΙΑ, αφού απευθύνεται σε swingers Βaladeur και μονόκεροι αποκλείονται. Η πρόσφατη εμπειρία μας σε δύο διαφορετικά site του χώρου υπήρξε τραυματική για τις επιθυμίες μας.
Τα προς ένταξη ζευγάρια, άνω των 18 ετών, δηλώνουν, εφόσον διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στο facebook, το όνομα χρήστη, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί τους ο υπεύθυνος συντονιστής (πάντα ζευγάρι) του γεωγραφικού διαμερίσματος στο οποίο υπάγονται διοικητικά. Μετά τη συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών και τη σύμφωνη γνώμη του γενικού συντονιστή του ιστότοπου «Interpersonal Swingers», το ζευγάρι μετατάσσεται στην τάξη των τακτικών (λεκανοπέδιο) και των αντεπιστελλόντων (περιφέρεια) μελών με πλήρη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ιστότοπου, με τη δημιουργία ατομικού λογαριασμού κσι δεκατετραψήφιου κωδικού αναγνώρισης στον πίνακα μελών κατά νομό.

Το ανώτατο όριο παραμονής στην τάξη των δοκίμων μελών είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την αρχική έγκριση της αίτησης ένταξης. Στο διάστημα αυτό έχει πρόσβαση στη συνομιλία και στον δικτυακό τόπο συζητήσεων (forum).

Δίνουμε έμφαση στο ΗΘΟΣ και στη ΣΥΝΕΠΕΙΑ λόγων και πράξεων. Επιχειρούμε να ελέγξουμε το φαινόμενο των εικονικών ζευγαριών που ατυχώς διευρύνεται στον χώρο.
Γαλουχηθήκαμε με τις διαχρονικές αξίες του καλύτερου ερωτικού παιχνιδιού στον κόσμο, τις οποίες θεωρούμε αδιαπράγμευτες.

Καλό τριήμερο στους φίλους αναγνώστες!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου